เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เร่งรณรงค์ ป้องกันอัคคีภัย

      นายทรงชัย   รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์     ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน  เนื่องจากในช่วงนี้สภาพอากาศแห้งแล้ง   ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย  ขอให้พี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในช่วงหน้าแล้งนี้  โดยมีวิธีปฏิบัติ  ดังนี้

  1. สายไฟฟ้าภายในบ้านที่เก่า  หรือชำรุดให้ปรับปรุงซ่อมแซมให้เรียบร้อย
  2. การจุดธุปเทียนบูชาพระ  หรือไหว้เจ้า  ควรเพิ่มความระมัดระวังให้มาก
  3. ให้หมั่นตรวจสอบแก๊สหุงต้มภายในบ้านหากเกิดสายแก๊สรั่ว ให้รีบเปลี่ยนใหม่
  4. กระดาษที่ไม่ใช้งาน  ใบไม้แห้ง และกิ่งไม้  ควรจะกำจัดโดยการเผาให้เรียบร้อย
  5. ก่อนที่จะออกจากบ้าน  ควรตรวจตราเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เมื่อใช้เสร็จควรถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อย

                จึงขอประกาศเตือนพี่ น้องประชาชนให้ช่วยกันเพิ่มความระมัดระวังจากภัยแล้ง โดยช่วยกันสร้างจิตสำนึกรัก     บ้านเกิดและเพื่อช่วยกันดูแลรักษาบ้านเมืองของเราให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หากท่านพบเห็นเหตุเพลิงไหม้สามารถแจ้งทางโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์สาธารณะโทรได้ที่หมายเลข  199   และหากใช้โทรศัพท์มือถือโทรแจ้งที่หมายเลข  0-4566-1687   เท่านั้น  เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ทันท่วงที

Share on Line
Share on Pinterest