รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลบ้านป่าไม้) สังกัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

    ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลบ้านป่าไม้) สังกัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Share on Line
Share on Pinterest