มารู้จัก...ไอโอดีนกันดีกว่า

          นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  กล่าวว่า  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งกว่า  ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาประชากรขาดสารไอโอดี  โดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องการได้รับสารไอโอดีนในกระบวนการพัฒนาสมองและสติปัญญาของทารก  เพื่อให้ประชาชนเทศบาลเมือง กันทรลักษ์ได้ทราบและเกิดความตระหนักในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนได้อย่างเหมาะสม  ส่งผลต่อ       การพัฒนาสมองและสติปัญญาของประชาชนในท้องถิ่น  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จึงนำสาระน่ารู้มาฝากกัน  ดังนี้                    

มารู้จัก...ไอโอดีนกันดีกว่า

          ไอโอดีน  คือ  สารอาหารที่มีส่วนสำคัญในการสร้างไทรอยด์ ฮอร์โมน  ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการของสมอง

          อาหารที่มีไอโอดีนสูง  ได้แก่  อาหารทะเล  นม  ไข่  ผักและอาหารประเภทถั่ว

          ประโยชน์ของไอโอดีน  ได้แก่

                   -     ป้องกันโรคขาดสารไอโอดี, โรคคอพอก, โรคเอ๋อ

                  -      เสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย

                  -      พัฒนาสมองและสติปัญญา

          การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ

                   น้ำปลา  เกลือปรุงรสและผลิตภัณฑ์ปรุงรส  ต้องระบุว่า  “ใช้เกลือไอโอดีน  หรือ  เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ... % ”

                   การเลือกซื้อเกลือเสริมไอโอดีน

                        -    ฉลากที่มีข้อความ  ซื่อเกลือเป็นภาษาไทย

                        -    ชื่อ และ ที่อยู่ของผู้ผลิตหรือจำหน่าย

                        -    เดือน และ ปีที่ผลิต  โดยมีข้อความว่า “ผลิต” กำกับไว้ด้วย

                        -    มีข้อความว่า  “ควรบริโภคก่อน...”

                   การเก็บรักษาเกลือ

                        -    เก็บที่อุณหภูมิห้อง  หรือในถุง/ภาชนะที่ปิดสนิท

                        -     เก็บให้ห่างจากความร้อน

                   การเลือกใช้เกลือที่ถูกวิธี

                      เขย่าภาชนะบรรจุเกลือก่อนใช้งานเพื่อไม่ให้ไอโอดีนตกตะกอน

            รู้หรือไม่  เกลือเสริมไอโอดีน 1 ช้อนชา มีไอโอดีน 150 ไมโครกรัม  ในขณะที่เกลือทะเล  1  ช้อนชา  มีไอโอดีนเพียง  10-15 ไมโครกรัม

Share on Line
Share on Pinterest