เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

         นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์    นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์    ได้เปิดเผยว่า   เทศบาลเมืองกันทรลักษ์   ได้จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา  ประจำปี 2559   ขึ้นในวันที่ 15  กรกฎาคม  2559  ณ  บริเวณพุทธอุทยานศาลหลักเมืองกันทรลักษ์   อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ  

          เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยได้กำหนดจัดงานดังนี้ 

วันศุกร์ ที่  15  กรกฎาคม  2559

          เวลา   07. 00 น.    - ต้นเทียนทุกกลุ่มรวมกัน ณ บริเวณศาลหลักเมืองกันทรลักษ์                                    
          เวลา   07. 00 น.    - คณะกรรมการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน         และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน  ณ บริเวณศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ประกอบพิธีทางศาสนา ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป               เวลา  08.00 น.     –  ขบวนทุกขบวนพร้อมต้นเทียนรวมกัน  ณ บริเวณศาลหลักเมืองกันทรลักษ์                  
          เวลา  09.00  น.    -  พิธีปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษา  เริ่มเคลื่อนขบวนแห่ของกลุ่มวัดต่าง ๆ ตามลำดับ  จากบริเวณศาลหลักเมืองกันทรลักษ์  ไปสู่ถนนสินประดิษฐ์ถึงจุดให้คะแนนสี่แยกธนาคารกรุงไทย      

               -           ขบวนที่ 1  คุ้มวัดโนนม่วง  ตรงไปตามถนนสินประดิษฐ์ถึงสามแยกธนาคารกรุงไทยเลี้ยวขวา ไปตามถนนเสริมราษฎร์  ตรงไปหน้าร้านสมบูรณ์มอเตอร์เลี้ยวขวาไปตามถนนเขาพระวิหารผ่านร้านน้ำฟ้าตรงไปเลี้ยวซ้ายหน้าร้านเฟอร์นิเจอร์เพื่อนายแม่ตรงเข้าวัดโนนม่วง

               -           ขบวนที่ 2 คุ้มวัดป่าไม้พัฒนาตรงไปตามถนนสินประดิษฐ์ถึงสามแยกธนาคารกรุงไทยเลี้ยวขวา ไปตามถนนเสริมราษฎร์  ตรงไปหน้าร้านสมบูรณ์มอเตอร์เลี้ยวขวาไปตามถนนเขาพระวิหารผ่านร้านน้ำฟ้าตรงไปผ่านสี่แยกตลาดเมืองทองตรงเข้าไปวัดป่าไม้พัฒนา

               -           ขบวนที่ 3 คุ้มวัดศิริวราวาส  ตรงไปตามถนนสินประดิษฐ์ถึงสี่แยกไฟแดงแว่นท๊อปเจริญ เลี้ยวขวาตรงไปเข้าวัดศิริวราวาส

               -           ขบวนที่ 4  คุ้มวัดสว่าง  ตรงไปตามถนนสินประดิษฐ์ผ่านสี่แยกไฟแดงแว่นท๊อปเจริญตรงไปเข้าวัดสว่าง

                -           ขบวนที่ 5  คุ้มวัดน้ำอ้อม  ตรงไปตามถนนสินประดิษฐ์ถึงสี่แยกไฟแดงแว่นท๊อปเจริญเลี้ยวซ้ายตรงไปเข้าวัดน้ำอ้อม

                   เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จึงขอเชิญชวนประชาชน ชาวอำเภอกันทรลักษ์และอำเภอใกล้เคียงร่วมทำบุญตักบาตรและชมการประกวดขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา ประจำปี  2559 จึงขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Share on Line
Share on Pinterest