งดดื่มสุราทำดีถวายในหลวง

         นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  กล่าวว่า  วันงดดื่มสุราแห่งชาติ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ๔  ประการ ดังต่อไปนี้

                    ๑. เป็นวันยกระดับให้ศีลข้อที่ ๕  คือเว้นจากดื่มสุราและของมึนเมา ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงกิจกรรมเป็นครั้งแรก

                    ๒. เป็นวันที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นพุทธศาสนิกชน  จุดประเด็น ผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

                    ๓. เป็นวันที่ประกาศให้เป็นวันสำคัญทางศาสนาของประเทศ

                    ๔. เป็นวันตั้งต้นให้เกิดการรักษาศีล ๕ และงดเหล้าตลอดเวลา ๓ เดือน

          เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนงด  ละ  เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ  โดยการลงนามปฏิญาณตน “งดดื่มสุราทำดีถวายในหลวง” เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  88  พรรษา  5  ธันวาคม  2559  ณ  สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  20  กรกฎาคม  2559 

Share on Line
Share on Pinterest