เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เชิญชวนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

         นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  ในวันที่ 7  สิงหาคม  2559 ตั้งแต่เวลา  08.00 น. – 16.00 น.  ณ  หน่วยออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

 

“ออกเสียงสร้างสรรค์  รวมพลังประชามติ”

Share on Line
Share on Pinterest