เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เร่งออกสำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่เข้าข่ายกิจการ

              เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  มายังพี่น้องประชาชนให้ทราบว่า  ในระหว่างวันที่  14  -  29  มีนาคม  2559   เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายกิจการที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติ  ภายในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จึงขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการทุกกิจการ  ได้ให้ข้อมูลสถานประกอบการแก่เจ้าหน้าที่  หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  หมายเลขโทรศัพท์  045-661381  ต่อ  142 

Share on Line
Share on Pinterest