นานาน่ารู้...การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

          นายทรงชัย   รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  กล่าวว่า  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ได้เร่งการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  โดยการพัฒนาถนนหนทางในเขตเทศบาล  รวมถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใย  สถานที่ออกกำลังกาย “สวนสาธารณะหนองกวางดีด” เพื่อให้ประชาชนผู้ที่มีเวลาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย  สวนสาธารณะหนองกวางดีดถือว่าเป็นศูนย์กลางในการออกกำลังกายครบวงจร  จึงทำให้มีประชาชนมากมายมาใช้บริการ แต่ที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ   การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีจะช่วยชะลอการเสื่อมและปรับความสมดุลของร่างกายผู้สูงอายุ  ซึ่งมักจะมีปัญหาการเจ็บป่วย  เนื่องจากการทำงานที่มีขีดความสามารถในการทำงานลดลง  รวมถึงจะช่วยควบคุมโรคที่พบบ่อยในวัยผู้สูงอายุ  เช่น  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  และโรคหัวใจได้ด้วย  หลักในการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ  คือ  ควรออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมือมัดใหญ่   เช่น  ขา  แขน  และลำตัว  ออกกำลังกายต่อเนื่องวันละ  20-30  นาที  อย่างน้อยสัปดาห์ละ  3  วัน  ซึ่งก่อนการออกกำลังกายควรฝึกเดินและกายบริหารอย่างช้าๆ ก่อนเพื่อเป็นการอบอุ่นร่างกายนอกจากนั้น  การออกกำลังกายในผู้สูงอายุต้องระวัง  ดังนี้

  1.  ไม่ควรออกกำลังกายที่ต้องออกแรงเกร็งหรือเบ่ง  เช่น  การยกน้ำหนัก กระโดดหรือวิ่งด้วยความเร็วสูง
  1. ไม่ควรออกกำลังกายที่ต้องออกแรงกระแทก  โดยเฉพาะที่ข้อขา  เช่น  กระโดด การขึ้นลงบันไดสูงมาก  หรือการนั่งยอง ๆ
  1. ไม่ควรบริหารร่างกายในท่าที่ใช้ความเร็วสูง หรือเปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน รวมทั้งการเดินบนทางลาดหรือทางลื่น
  1. ไม่ควรบริหารร่างกายในที่ที่มีอากาศร้อน  หรือแดดจ้า  เพราะจะทำให้ร่างกายเสียน้ำและเกลือแร่จากการระบายความร้อนมาก  รวมทั้งทำให้ไตมีประสิทธิภาพการทำงานลดลง
  1. ไม่ควรออกกำลังกายขณะที่ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหรือไม่สบายการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย  คือ  การเดิน  เดินเร็ว  อย่างน้อยวันละ 30  นาที  และถ้าวันไหนที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็ควรเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่บ่อย ๆ เช่น  การบริหารโดยการยกแขนขึ้นลง  ด้านหน้า  ด้านข้าง  การทำงานบ้าน  เช่น  การพรวนดิน  การล้างรถ  การเช็ดกระจก ก็จะสามารถเสริมสร้างกลการทำงานของร่างกายให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้

Share on Line
Share on Pinterest