ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

   เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอเชิญพ่อ  แม่  พี่  น้องชาวเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ร่วมแสดงความคิดเห็นในการตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  www.kantharalak.go.th  และ  Facebook  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  22  มีนาคม  2559  โดยมีรายละเอียดร่างเทศบัญญัติตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Line
Share on Pinterest