ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก )  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)  เอกสารตามที่แนบมาดังนี้

Share on Line
Share on Pinterest