ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมงานการจัดงาน พระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

                   นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอกันทรลักษ์  พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกชมรม สโมสรต่าง ๆ นักเรียน  นักศึกษา  พ่อค้า  ประชาชน  และกลุ่มพลังมวลชน ทุกท่าน  เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา “ 5  ธันวามหาราช” ตลอดทั้งวัน ในวันที่  5  ธันวาคม  พ.ศ.  2558  เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย  กิจกรรม  ดังนี้

                   การจัดกิจกรรมในช่วงเช้า  เริ่มตั้งแต่เวลา  07.00  น. พิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร – อาหารแห้ง)  ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ การแต่งกายโดยชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสุภาพ  พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และพิธีวันชาติไทย  กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา  09.19 น. โดยการร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล  การแต่งกาย ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบเต็มยศ หรือแต่งเครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว  นักเรียน  นักศึกษา  ลูกเสือ  สมาชิกสมาคม  สโมสร  มูลนิธิ  ชมรมลูกเสือชาวบ้าน  แต่งเครื่องแบบตามหมู่เหล่า  และตามแบบองค์กรนั้น ๆ  ประชาชนทั่วไป  สุภาพบุรุษ  ชุดพระราชทานแขนยาว  ชุดสากลนิยมหรือชุดสุภาพ  สุภาพสตรี  แต่งกายชุดไทยหรือชุดสุภาพ 

                   กิจกรรม (ภาคค่ำ)  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ  บริเวณเวทีกลางน้ำ  สวนสาธารณะหนองกวางดีด เริ่มตั้งแต่เวลา 17.50  น. ส่วนราชการ  หน่วยงาน  สถานศึกษา  องค์กรเอกชน  สมาคม  สโมสรต่าง ๆ ขึ้นถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน –พุ่มทอง ตามลำดับ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน  ร่วมจุดเทียนชัยจากประธาน พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล  จากนั้น ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีมหาราชา  เป็นอันเสร็จพิธี  การแต่งกาย (ภาคค่ำ) สุภาพบุรุษ  ชุดไทยพระราชทานแขนยาว  หรือผ้าไทย  กางเกงสีเข้ม  สุภาพสตรี  ชุดไทยเรือนต้น,ไทยจิตรลัดดา หรือผ้าไทย  กระโปรงสีเข้ม  นักเรียน  นักศึกษา  แต่งเครื่องแบบตามสังกัด  หรือเสื้อปักตราสัญลักษณ์ 

                    กิจกรรมในภาคค่ำ  ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมในพิธี  ขอให้ท่านเตรียมประทีป  โคมไฟ (เทียน)   มาด้วยท่านละ   1   เล่ม  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จึงขอเชิญชวน  พี่น้องประชาชนทุกท่านได้ร่วมกันแสดงออกถึงพลังมวลชน       และการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  “ 5  ธันวามหาราช ”โดยพร้อมเพรียงกัน


Share on Line
Share on Pinterest