ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมปั่นเฉลิมพระเกียรติ “BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ”

         นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอกันทรลักษ์  ทุกท่าน  เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเฉลิมพระเกียรติ  “BIKE  FOR  DAD ปั่นเพื่อพ่อ”ในวันที่  11  ธันวาคม  พ.ศ.  2558 เวลา 15.00 น. ณ ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายแด่พ่อหลวงชองปวงชนชาวไทย  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม  ดังนี้

         เวลา  14.00 น.         - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ                                              พร้อมกัน  ณ ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ 

         เวลา 14.30 น.          - นายอำเภอกันทรลักษ์ ( นายอภิชาติ ธนะมัย )                                               ประธานในพิธีเดินทางถึง บริเวณพิธี ( บรรเลง                                               เพลงมหาฤกษ์ )

                                        - ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวย                                           ดอกไม้ถวายความเคารพ ( คำนับ ) แล้วกลับ                                                 มายังแท่นรับคำกล่าวรายงานและเปิดกิจกรรรม

                                        - นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ( นายทรงชัย                                               รุจิรารังสรรค์ )ประธานการจัดกิจกรรมฯ กล่าว                                               รายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

                                       - ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิม                                          พระเกียรติฯ

         เวลา 15.00 น.         - ประธานในพิธีปล่อยขบวนจักรยาน                                                              เฉลิมพระเกียรติออกจากศาลหลักเมือง                                                          กันทรลักษ์  ไปตามเส้นทางที่กำหนดตามลำดับ                                              ดังนี้

                                      - ออกจากจุดเริ่มต้น ตรงไปตามถนนเขาพระวิหาร                                           เมื่อถึงสี่แยกสมบูรณ์มอเตอร์ เลี้ยวซ้ายเข้า ถนน                                           เสริมราษฎร์ ถึงสามแยก  ธนาคารกรุงไทย                                                  เลี้ยวขวา ตรงไป ถึงสี่แยกกม.ศูนย์(แว่นท็อป                                                เจริญ) เลี้ยวขวา ตรงไปผ่านหน้า  โรงพยาบาล                                              กันทรลักษ์ ผ่านหน้าร้านต้นหมูย่างเกาหลี                                                    เลี้ยวซ้าย เข้าถนนเขาพระวิหาร แล้วกลับรถ                                                  บริเวณด้านหน้าทางเข้า ตชด.224  ถนนเขาพระ                                            วิหารถึงสี่แยก หน้าร้านเพื่อนายแม่เฟอร์นิเจอร์                                              แล้ว เลี้ยวขวา เข้าสู่บริเวณศาลหลักเมือง

       เวลา 17.00 น.          - ขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ถึงบริเวณ                                                    ศาลหลักเมือง

                                      - เสร็จพิธี

                   เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษ์  ร่วมกิจกรรมปั่นเฉลิมพระเกียรติ  “BIKE  FOR  DAD ปั่นเพื่อพ่อ”ในวันที่  11  ธันวาคม  พ.ศ.  2558 เวลา 15.00 น. ณ ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest