เตือนประชาชนใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

              นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์      นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์    กล่าวว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2558  มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน  เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมากใช้ถนนในการสัญจรเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยว  อาจมีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นมากกว่าช่วงปกติ และจากสถิติพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในถนนสายรอง  ซึ่งเป็นถนนในเขตเทศบาล

                  เพื่อเป็นการเตรียมการและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น   ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  จึงขอให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  คำนึงถึงการลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เช่น การดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ    การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัย        การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์  การเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การแก้ไขปัญหาและลดจุดเสี่ยง   จุดอันตรายในชุมชนและหมู่บ้าน  และการควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนมิให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Share on Line
Share on Pinterest