เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2558

         นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์   นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี 2558ในวันที่  12  –  13   เมษายน  2558   ณ  พุทธอุทยานศาลหลักเมืองกันทรลักษ์  เพื่อเป็นการอนุรักษ์   ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอกันทรลักษ์อีกด้วย  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จัดได้มีการจัดการประกวดเทพีสงกรานต์  และชมขบวนแห่สงกรานต์จากชุมชนทั้ง 21  ชุมชนในเขตเทศบาล   อย่างสวยงาม  กว่า 10 ขบวน  โดยมีกำหนดการดังนี้

             วันที่  12  เมษายน  2558 

                      -   ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงศาลปู่ตา-ยาย  ณ ศาลเจ้าอำเภอกันทรลักษ์  เวลา  07.00 น.

                      -   กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี  2558  เพื่อกระตุ้นให้คนตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ   จึงจัดให้มีพิธีรถน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ  ตั้งแต่เวลา  09.00   น.  เป็นต้นไป  ณ  บริเวณศาลาอเนกประสงค์(ศาลเจ้า)

                     -  ขบวนแห่สงกรานต์จากชุมชนในเขตเทศบาล  เริ่มตั้งแต่ เวลา  14.30  น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์

                     -  พิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี  2558  ชมการประกวดเทพีสงกรานต์และการแสดงจากศิลปินสุดหล่อ  อาร์ The  Star  และศิลปินสาวสุดน่ารัก  จียอน

           วันที่  13  เมษายน  2558 

                    -  ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ  ศาลหลักเมืองอำเภอกันทรลักษ์  อ.กันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ  เวลา  06.49 น.  เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับตัวท่านเอง  

           วันที่  14-15  เมษายน  2552 

                    - นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์    ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์อย่างสุภาพ   โดยไม่เล่นสี   ไม่เล่นแป้ง  ไม่ลวนลาม  เป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป  และขับรถด้วยความระมัดระวัง  เมาไม่ขับหากถูกจับ  ทั้งจำทั้งปรับ

Share on Line
Share on Pinterest