เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ขอเชิญร่วมงานบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) ประจำปี 2558

              นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  ขอเชิญพี่น้องประชาชน  ร่วมงานบุญมหาชาติ  (บุญผะเหวด)  ประจำปี  2558  ในวันที่  5  เมษายน  2558  ณ  วัดศิริวราวาส  โดยมีกำหนดการดังนี้

                วันที่  5  เมษายน  2558 

                               เวลา  13.00 น       - พระสงฆ์  พุทธศาสนิกชนและเจ้าหน้าที่พร้อมกัน  ณ  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

                                เวลา  14.00 น.      - พิธีอัญเชิญพระเวสสันดร

                                                              - เคลื่อนขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองจากเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ไปตามเส้นทางถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์  เลี้ยวซ้ายตามถนนสินประดิษฐ์ ผ่านศาลหลักเมืองกันทรลักษ์  เลี้ยงขวาเข้าสู่ถนนอนันตภักดีแยกแว่นท้อปเจริญเข้าวัดศิริวราวาส

                                เวลา  16.00 น.      - พิธีต้อนรับพระเวสสันดร  ณ  วัดศิริวราวาส
             เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน  ร่วมงานบุญเทศมหาชาติ (บุญผะเวด) ประจำปี  2558  ตามวัน  เวลา  ดังกล่าว

Share on Line
Share on Pinterest