ท่องเที่ยวไทย สุขใจเมื่อมากันทรลักษ์

   นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  ขอเชิญทุกท่าน  ร่วมท่องเที่ยวในอำเภอกันทรลักษ์ตลอดทั้งปี  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในอำเภอ  โดยมีปฏิทินท่องเที่ยวให้ทุกท่านได้รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาต่างๆ

Share on Line
Share on Pinterest