เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ขอเชิญร่วมประกวดกระทงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  โดย  นายทรงชัยรุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  พร้อมคณะ  ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดกระทงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี  2557  และการประกวดหนุ่มหล่อ  Man  of  the  moon  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

Share on Line
Share on Pinterest