จัดโครงการของเสียอันตรายจากชุมชน

จัดโครงการของเสียอันตรายจากชุมชน

                 นายทรงชัย     รุจิรารังสรรค์    นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  กล่าวว่า  โลกปัจจุบันของมนุษย์ทุกวันนี้  เป็นโลกแห่งยุคเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ของใช้เกือบจะทุกชนิดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นสารพิษต่างๆ  มากมาย   ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยต่อพี่น้องประชาชนในการดำเนินชีวิต  และเห็นถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยของเสียอันตรายจากต้นทางที่ครัวเรือนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์   จึงได้จัดทำโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนขึ้น  เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล  ได้มีส่วนร่วมในดำเนินงานด้านการคัดแยกขยะอันตราย/รวบรวม และนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและรณรงค์ให้มีการคัดแยกของเสียอันตราย  เพื่อนำไปสู่การกำจัดที่ถูกต้อง  จึงมีวิธีในการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ดังนี้

                   ขยะพิษ หรือขยะอันตราย  ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก  เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพ  เคมี  และชีวภาพ  ได้แก่  ติดไฟง่าย ระเบิดได้  มีสารกัดกร่อน  ขยะพิษ  เช่น  ถ่านไฟฉาย  หลอดไฟ  กระป๋องยาฆ่าแมลง  เครื่องสำอาง  น้ำมันเครื่อง  ภาชนะน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ฯลฯ

                   ผลกระทบต่อสุขภาพอันเกิดจากขยะพิษ  ประเภทต่างๆ

        1. สารปรอท          
            ผลิตภัณฑ์ที่พบ  หลอดฟลูออเรสเซนต์  หลอดนีออน  กระจกส่องหน้า
            ผลต่อสุขภาพ  ปวดศรีษะ  ง่วงนอน  อ่อนเพลีย  ซึมเซา  อารมณ์   แปรปรวน  จิตใจไม่สงบ  ประสาทหลอน  สมองสับสน  สมองอักเสบ

         2. สารตะกั่ว      
             ผลิตภัณฑ์ที่พบ 
แบตเตอรี่รถยนต์ ยาฆ่าแมลง  ยาปราบศัตรูพืช ตะกอนสีหมึกพิมพ์  ฯลฯ  
             ผลต่อสุขภาพ  ปวดศรีษะ  อ่อนเพลีย  ซีดลง ปวดหลัง  ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ  มีอาการทางสมอง  ทำให้ความจำเสื่อม  ชักกระตุกและหมดสติ

         3. สารแมงกานีส 
             ผลิตภัณฑ์ที่พบ    
ถ่านไฟฉาย  ตะกอนสี  เครื่องเคลือบดินเผา 
             ผลต่อสุขภาพ  ปวดศรีษะ  ง่วงนอน  จิตใจไม่สงบ  ประสาทหลอน  เกิดตะคริวที่แขน  ชา  สมองสับสน  สมองอักเสบ

         4. สารแคดเมียม 
             ผลิตภัณฑ์ที่พบ
 ถ่านนาฬิกาควอตซ์   
             ผลต่อสุขภาพ   ทำให้เกิดโรคอิไต-อิไต   อาการปวดในกระดูก

         5. สารฟอสฟอรัส  
             ผลิตภัณฑ์ที่พบ 
ยาเบื่อหนู  ตะกอนสี  ฯลฯ 
             ผลต่อสุขภาพ  เหงือกบวม  เยื่อบุปากอักเสบ

          6.  สารเคมีประเภทอื่น ๆ 
             ผลิตภัณฑ์ที่พบ 
สเปรย์  ยาย้อมผม  ยาทาเล็บ  ยาล้างเล็บ  ยาฆ่าแมลง  ยารักษาโรค  ยากำจัดวัชพืช 
             ผลต่อสุขภาพ  เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง  และเยื่อบุทางเดินหายใจ   ปวดศรีษะ  หายใจขัด  เป็นลมหมดสติ

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลและพี่น้องประชาชนทั่วไป  ได้ร่วมกันรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายและเก็บรวบรวมไว้ส่งให้พนักงานเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาล  ที่จะออกให้บริการรับเก็บขนขยะอันตรายภายในชุมชน  ในทุกวันพุธ   เวลา 13.30  น.  เป็นต้นไป  เริ่มตั้งแต่วันที่ 13  สิงหาคม  2557   โดยแยกตามเขตต่าง ๆ ดังนี้

          ชุมชนในเขตที่  1    จะออกให้บริการรับเก็บขนขยะอันตรายในสัปดาห์ที่  2  ของเดือน

          ชุมชนในเขตที่  2    จะออกให้บริการรับเก็บขนขยะอันตรายในสัปดาห์ที่  3  ของเดือน

          ชุมชนในเขตที่  3    จะออกให้บริการรับเก็บขนขยะอันตรายในสัปดาห์ที่  4  ของเดือน

 

Share on Line
Share on Pinterest