วิธีดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝน

วิธีดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝน

                   นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  กล่าว ขณะนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่หน้าฝน  การดูแลสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ อย่างแรกควรหันมาดูสุขภาพตนเองให้มากขึ้น  เพื่อให้ร่างกายสามารถปรับสภาพต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ  โดยเฉพาะโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคไข้หวัด  เพราะหากป่วยเป็นไข้หวัดและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดี  อาจส่งผลให้กลายเป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมได้  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายและควรมีการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

                   การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี  สามารถช่วยสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายได้  อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้หวัดได้ด้วย   การออกกำลังกายควรเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิค  เช่น  การเดินเร็วๆ  การวิ่งเหยาะ ๆ  การขี่จักรยาน   การเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง  เป็นต้น  ทำให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้น สัปดาห์ละ 5  วัน  วันละ  30  นาที เป็นเวลาอย่างน้อยก็เพียงพอที่จะเกิดภูมิคุ้มกันในบริเวณทางเดินหายใจ    การออกำลังกายหนักมากเกินไป     กลับไม่ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน

                  ในการเริ่มต้นออกกำลังกาย  ควรเริ่มจากเบา ๆระยะเวลาน้อย ๆ ก่อนแล้วค่อยเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายปรับตัว  นอกจากการออกกำลังกายเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย  สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ  การรับประทานอาหาร  ควรเน้นรับประทานผัก หลากหลายทั้งสดและลวก  ต้ม  ผัด  และผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง   เช่น  ส้ม ฝรั่ง  มะละกอ  เพราจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย  อีกทั้งยังช่วยเพิ่มอุณภูมิความร้อนให้กับร่างกาย

                    งานประชาสัมพันธ์   เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทั่วไป ร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย

Share on Line
Share on Pinterest