การปฏิบัติป้องกันโรคที่มากับหน้าฝน

การปฏิบัติป้องกันโรคที่มากับหน้าฝน

                     นายทรงชัย   รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  กล่าวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยต่อพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ในเรื่องของสุขภาพ  ว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝน  มีฝนตกเกือบทุกวัน  ทำให้ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลทำให้อากาศชื้นมากขึ้น  เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี  ทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นในฤดูฝน  สามารถปฏิบัติได้ง่ายๆ ดังต่อไปนี้

                   โรคที่ติดต่อทางน้ำและทางอาหารได้แก่  โรคท้องเดินหรือโรคอุจจาระร่วง  โรคบิด  ไทฟอยด์  อาหารเป็นพิษ ตับอักเสบ เป็นต้น ป้องกันได้โดย

 1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่  อุ่นอาหารให้ร้อน  เลือกอาหารที่สดใหม่  ปรุงอาหารล้างผักสดให้สะอาด
 2. หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หลังจากสัมผัสหรือเข้าห้องน้ำ  ห้องส้วม ก่อนประกอบอาหารหรือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง
 3. ดื่มน้ำที่สะอาดทุกครั้ง  เช่น น้ำที่ต้มสุกแล้ว หรือน้ำบรรจุขวดที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ และไม่ควรรับประทานน้ำแข็งที่แช่ในอาหาร
 4. ถ่ายอุจจาระลงในส้วม และล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดหลังถ่ายอุจจาระทุกครั้ง

                   โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่พบบ่อย ได้แก่ โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธ์  คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบหรือปอดบวม  มีวิธีป้องกันโดย

 1. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ  เพื่อให้ร่างกายมีความต้านทานโรค
 2. ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  เนื้อ นม ไข่ และผัก  ผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซี
 3. พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ
 4. หากมีไข้ไม่สูง  หรือรู้สึกไม่สบาย ควรเช็ดตัวลดไข้เป็นระยะ รับประทานยาลดไข้ เช่น  พาราเซตามอล และหากภายใน 2 วัน ไข้ไม่ลดหรืออาการทรุดลงให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานีอนามัย หรือศูนย์บริการสุขภาพ หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน
 5. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ เลี่ยงสถานที่คนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก (โดยเฉพาะช่วงที่มีโรคระบาด)
 6. ถ้ามีอาการเป็นหวัด  ไอ  มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้หยุดพักอยู่ที่บ้าน  ปิดปาก  ปิดจมูกโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชู  สวมหน้ากากอนามัย หรือไอใส่ต้นแขนตนเอง เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อโรคไปสู่คนอื่น
 7. หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหาร หลังไอและจามและสั่งน้ำมูก
 8. ล้างทำความสะอาดสิ่งของ  พื้นผิวที่มีคนสัมผัสเป็นจำนวนมาก  เช่น ลูกบิดประตู
 9. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ควรรับการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือตามประกาศของทางราชการ 

                      โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู ที่เชื้อจะปะปนอยู่ในน้ำและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน โคลน แอ่งน้ำ ร่องน้ำ  น้ำตก  ที่ชื้นและมีน้ำท่วมขัง  เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผล  มีวิธีป้องกันโดย
                        - ล้างมือ  ล้างเท้าให้สะอาดทุกครั้งหลังจากเดินย่ำน้ำ  ใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง ใช้เครื่องป้องกันให้เป็นนิสัย เช่น  การใช้รองเท้าบู๊ท
                        - หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นที่ชื้นแฉะที่มีการเลี้ยงสัตว์  และสัมผัสฉี่สัตว์
                        - ควบคุมหนู  โดยการทำลายและการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
                        เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จึงขอฝากเตือนมายังพี่น้องประชาชนทั่วไป  ในการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงฤดูฝน  ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานโรค      และโปรดช่วยกันดูแลบุตรหลานอย่าให้เปียกฝนเพื่อป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน 

Share on Line
Share on Pinterest