กองการศึกษา เทศบาลเมืองกันทรลักษ์จัดงานวันแม่แห่งชาติ

      กองการศึกษา เทศบาลเมืองกันทรลักษ์จัดงานวันแม่แห่งชาติ ใน        วันที่ 12 สิงหาคม 2557  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ชั้น  3  กำหนดการ ตามเอกสารที่แนบมา

Share on Line
Share on Pinterest