เทศบาลเมืองกันทรลักษ์จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest