บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เปิดบริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ  ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. - 31  ส.ค. 2557  ณ  สำนักงานจัดหางานจังหวดศรีสะเกษ เลขที่ 367/74 ม.5 ถนนโชติพันธุ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร.045-614124 ,  045-631482-3  โทรสาร 045-631482

Share on Line
Share on Pinterest