เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอเชิญร่วมบวงสรวงปู่ตา – ยาย ศาลเจ้าอำเภอกันทรลักษ์ ประจำปี 2557

         นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์    ขอเชิญพี่น้องชาวเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ร่วมบวงสรวงปู่ตา – ยาย  ศาลเจ้าอำเภอกันทรลักษ์  ประจำปี  2557  โดยมีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่  12  เมษายน 2557

      เวลา  06.00 น.                       –  คณะผู้บริหาร   พนักงานเทศบาล  
                                                         พ่อค้า   คหบดี   ประชาชนและแขกผู้มี
                                                         เกียรติพร้อมกัน  ณ ศาลเจ้าอำเภอ
                                                         กันทรลักษ์

      เวลา  06.45 น.                       –  พระภิกษุ – สามเณร จากวัดต่างๆ 
                                                        จำนวน 9 รูป พร้อมกันที่ประรำพิธีฯ

      เวลา  07.09 น.                      –  ประธานในพิธี (นายกเทศมนตรีเมือง
                                                        กันทรลักษ์) มาถึงบริเวณงาน

                                                   -    ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                                   -    ประกอบพิธีทางศาสนา

                                                   -   พระสงฆ์อนุโมทนา

                                                   -   ประธานกรวดน้ำ

      เวลา  07.30  น.                    -  พิธีบวงสรวงปู่ตา – ยาย 
                                                      (รำบวงสรวง  โดยคณะแม่มด)

                                                   -  เสร็จพิธี

                       เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จึงขอเชิญชวนพ่อ  แม่  พี่  น้องชาวเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ทุกท่าน  ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันในวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าว

Share on Line
Share on Pinterest