เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอเชิญงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557

               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์   ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์   ประจำปี   2557    เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอกันทรลักษ์ โดยมีการประกวดเทพีสงกรานต์  การประกวดขบวนแห่  ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย  วันที่  13   เมษายน  2557 มีกำหนดการ  ดังนี้

วันที่ 13 เมษายน 2557

เวลา  06.30  น.                           -  ข้าราชการ/พนักงานเจ้าหน้าที่/พ่อค้า  
                                                       
                                                       ประชาชนชาวเทศบาลเมืองกันทรลัก

                                                      ร่วมพิธีทำบุญตักรบาตรเนื่องในวันขึ้น 
     
                                                      ปีใหม่ไทย  ณ  ศาลหลักเมืองอำเภอ

                                                     กันทรลักษ์ 

เวลา  14.00  น.                        -   ขบวนสงกรานต์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

                                                พร้อมกัน ณ  สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ

                                                กันทรลักษ์

เวลา  15.00  น.                   -  ขบวนแห่สงกรานต์  10  ขบวนตั้งแถว
                                                                
                                           -  พิธีเปิดและปล่อยขบวนแห่สงกรานต์

                                          -  เริ่มเคลื่อนขบวนแห่ของชุมชนต่างๆ 

                                              ออกจากสนามหน้าที่ว่าการอำเภอ

                                              กันทรลักษ์  เลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออกไป

                                              ตามถนนวีระเทพ ถึงถนนสินประดิษฐ์ 

                                              ถึงสามแยกธนาคารกรุงไทย  ตรงไปจนถึง
    
                                              ร้านชบา (จุดให้คะแนน)  ตรงไปบริเวณ

                                             พิธีเวทีศาลหลักเมือง

เวลา  16.00  น.                  -  ขบวนแห่  10  ขบวน  และเทพีสงกรานต์ถึง

                                           บริเวณเวทีการแสดง  ณ ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์

                                          -  ประธานพิธีมาถึงบริเวณงานและกล่าวเปิดงาน

เวลา  16.30  น.                  -  พิธีกรดำเนินการประกวดเทพีสงกรานต์ 

                                          รอบที่  1/มอบของที่ระลึก

                                         -  พิธีกรดำเนินการประกวดเทพีสงกรานต์ รอบที่  2

                                         -  การแสดงวงดนตรี

                                         -  การประกาศผลการประกวดเทพีสงกรานต์
                                            / มอบรางวัล

                                         -  การประกาศผลขบวนแห่ / มอบรางวัล

                                        -  การแสดงวงดนตรี

                                        -  เสร็จพิธี

                ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ดังกล่าวและให้เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสุภาพ   แต่งกายให้เหมาะสม  ไม่เล่นสี    ไม่เล่นแป้ง  และขับรถด้วยความระมัดระวัง  ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest