เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอเชิญร่วมงานบุญเทศน์มหาชาติ

          นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์    ขอเชิญพี่น้องชาวเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ร่วมงานบุญเทศน์มหาชาติและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี   2557  ขึ้นในวันที่  1-6 เมษายน  2557   โดยมีกำหนดการ  ดังนี้

วันอังคารที่  1 – 4  เมษายน  2557 

                เวลา  08.00  น.  เป็นต้นไป             รับมอบนาค  ณ  วัดศิริวราวาส

วันเสาร์ที่  5   เมษายน 2557                          
               เวลา  13.00 น.                               พร้อมเพรียงกันที่วังชมภูรีสอร์ท

               เวลา  14.00 น.                               ตั้งขบวนแห่นาคและอัญเชิญ   
                                                                     พระเวสสันดรเข้าเมือง

              เวลา  19.00 น.                               เจริญพระพุทธมนต์     

              เวลา  20.00 น.                               เทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน

วันอาทิตย์ที่  6  เมษายน 2557

              เวลา  04.00 น.                              แห่ข้าวพันก้อน
        
              เวลา  07.00 น.                              ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ

              เวลา  08.30 น.                              บายศรีสู่ขวัญนาค

              เวลา  09.30 น.                              นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ นายอำเภอ

                                                                   กันทรลักษ์ ประธานในพิธี

                                                                  รับของที่ระลึก จาก พระมหาสนอง

          เวลา  10.00  น.                                พิธีบรรพชา  สามเณรภาคฤดูร้อน

          เวลา  11.00  น.                                ถวายภัตตาหารเพล / ร่วมรับ
                                                                  ประธานอาหาร

        เวลา   13.00  น.                                ฟังเทศน์มหาชาติ  13  กัณฑ์   

       เวลา   16.00  น.                                แห่กัณฑ์เทศน์  13  กัณฑ์ 
                                                                รอบอุโบสถ  วัดศิริวราวาส

Share on Line
Share on Pinterest