ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ประจำปี 2556

                  นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์   นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์    ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองศาลหลักเมืองกันทรลักษ์  ประจำปี 2556  ในระหว่างวันที่  13-14 ธันวาคม 2556   โดยมีกิจกรรมในการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์  ดังนี้

                                วันที่ 13  ธันวาคม 2556

                                        เวลา 17.00 น.      ข้าราชการ/พนักงาน/พ่อค้า  
                                                                     ประชาชนพร้อมกัน                                                                                        ณ ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์      

                                        เวลา  19.00 น.      บวชชีพราหมณ์  

                                        เวลา 20.00  น.    ประกอบพิธีทางศาสนา

                                วันที่  14  ธันวาคม  2556

                                        เวลา 07.00  น.    ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร
                                                                   ข้าวสารอาหารแห้ง และถวาย                                                                          ภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์                                                     เวลา 09.09  น.    พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อศรีศักดิ์                                                                        หลักเมือง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด                                                                    ศรีสะเกษประธานในพิธี

                                        เวลา 21.00  น.    ชมมหรสพเฉลิมฉลอง                                                                                     ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์   

                           นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์      จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษ์  และอำเภอใกล้เคียงร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์  โดยพร้อมเพรียงกันในวันและเวลาดังกล่าว

Share on Line
Share on Pinterest