กฐินสามัคคีเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ประจำปี 2556

              นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค์  นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์  กล่าวว่า  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  กำหนดจัดงานกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  ประจำปี 2556  เพื่อเป็นการอนุรักษ์  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน  เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  กำหนดการจัดงานกฐินในระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน  2556    ทอดถวาย ณ วัดน้ำอ้อม  ตำบลน้ำอ้อม  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  มีกำหนดการดังต่อไปนี้

              วันที่ 2  พฤศจิกายน  2556

                        เวลา 09.30 น.     ตั้งองค์กฐินและโต๊ะรับอนุโมทนา
                                                   จากท่านผู้มีจิตศรัทธา  
ณ ศาลหลักเมือง
                                                   กันทรลักษ์

                        เวลา 19.30 น.     พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์

                        เวลา 20.30 น.     มีมหรสพสมโภช

               วัน  3   พฤศจิกายน  2556

                        เวลา 07.30 น.     ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า
                                                    แด่พระสงฆ์

                        เวลา 09.00 น.     แห่องค์กฐินไปวัดน้ำอ้อม

                        เวลา 09.49 น.     ถวายผ้ากฐินสามัคคี  พระสงฆ์รับอนุโมทนา
                                                   /เป็นเสร็จพิธี

            เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จึงขอเชิญชวน พี่ น้อง ชาวเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ทุกท่าน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดน้ำอ้อม ตามวันและเวลาดังกล่าว

Share on Line
Share on Pinterest