การกวดขันจับกุมการจุดประทัด พลุ และดอกไม้เพลิง

การกวดขันจับกุมการจุดประทัด พลุ และดอกไม้เพลิง                                นางศิริพร  เจนจิรวัฒนา  นายกเทศมนตรี เมืองกันทรลักษ์  กล่าวว่า  ด้วยห้วงเวลานี้ใกล้ จะเข้าสู่เทศกาลวันออกพรรษา จะมีการจำหน่ายและจุดประทัด พลุ ดอกไม้เพลิง โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงและเป็นการสร้างความรำคาญ เดือดร้อนให้กับผู้อื่น และเทศบาลเมืองกันทรลักษ์มิได้ให้ผู้ใดจำหน่ายประทัด พลุ และดอกไม้เพลิงแต่อย่างใด เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นประทัด พลุ และดอกไม้เพลิง รวมทั้งการเล่นที่ทำให้เกิดความรำคาญเดือดร้อน พร้อมระบุโทษทางกฎหมาย ให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

      1.ผู้ค้าผู้ผลิตดอกไม้เพลิง ที่จำหน่ายช่วงเทศกาลออกพรรษา จะต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้อง หากฝ่าฝืนจะมี โทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน และดอกไม้เพลิง มาตรา 47 มีโทษจำคุก                1เดือน          
                      2.
สำหรับผู้เล่นดอกไม้เพลิง ที่สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น จะมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 14,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

Share on Line
Share on Pinterest