เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เร่งรณรงค์ ป้องกันอัคคีภัย

           นางศิริพร  เจนจิรวัฒนา  นายกเทศมนตรีเมืองกันทร ลักษ์     ขอความร่วมมือ   ใน ช่วงนี้สภาพอากาศแห้งแล้งซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย จึงควรเพิ่มความระมัดระวังในช่วงหน้าแล้ง  ดังนี้

1.       สายไฟฟ้าภายในบ้านที่เก่าหรือชำรุดให้ ปรับปรุงซ่อมแซมให้เรียบร้อย

2.       การจุดธูปเทียนบูชาพระหรือไหว้เจ้า  ควร เพิ่มความระมัดระวังให้มาก

3.       ให้หมั่นตรวจสอบแก๊สหุงต้มภายในบ้าน  หาก เกิดสายแก๊สรั่วให้รีบเปลี่ยนใหม่

4.       กระดาษที่ไม่ใช้งาน  ใบไม้แห้ง และกิ่งไม้แห้ง  ควรจะกำจัดโดยการเผาให้เรียบร้อย

5.       ก่อนที่จะออกจากบ้านควรตรวจตราเครื่องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้าน  เมื่อใช้เสร็จควรถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อย

                จึง ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่ น้องประชาชนให้ช่วยกันเพิ่มความระมัดระวังในช่วงอากาศแห้งแล้ง    โดย ช่วยกันดูแลรักษาบ้านเมืองของเราให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยจากอัคคีภัย   เมื่อเกิดอัคคีภัยให้รีบแจ้ง 199 หรือ 045-661687  สถานี ดับเพลิงเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  โดยด่วน

Share on Line
Share on Pinterest