โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้สู่ชุมชน

โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้สู่ชุมชนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอเชิญชวนชาวเมืองกันทรลักษ์ร่วมบริจาคหนังสือ นิตยสาร วารสาร ตามโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้สู่ชุมชน เพื่อมอบให้ชุมชนจัดทำมุมหนังสือ ณ ที่ทำการชุมชนต่อไป

โดยทุกท่านสามารถร่วมบริจาคหนังสือตามโครงการดังกล่าวได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน (ชั้น1) เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 สิงหาคม 2562

Share on Line
Share on Pinterest