รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ 
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษื จังหวัดศรีสะเกษ 

Share on Line
Share on Pinterest