ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกันทรลักษ์-วาริน(ช่วงสี่แยกไฟแดงไปถึงสุดเขตเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest