ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ จะดำเนินการปรับปรุงปักเสาพาดสายแรงสูง

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ จะดำเนินการปรับปรุงปักเสาพาดสายแรงสูง บริเวณข้างร้านเลิศยนต์แบบตเตอร์รี่ ซึ่งมีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้า ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ช่างเช้าเวลา 09-00 น.-10.00 น.และช่วงเย็นเวลา 16.30 น.- 17.30 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Share on Line
Share on Pinterest