การดำเนินการป้องกันปัญหาการเล่นประทัด ดอกไม้เพลิงการปล่อยโคมลอย โคมควัน และดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่องการดำเนินการป้องกันปัญหาการเล่นประทัด ดอกไม้เพลิงการปล่อยโคมลอย โคมควันและดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง 

ด้วยในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาและลอยกระทง จะมีประชาชนชอบเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัดไฟ และจะมีการขายดอกไม้เพลิงเป็นจำนวนมากอันอาจเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

Share on Line
Share on Pinterest