จัดการอบรมการทำไม้กวดจากดอกหญ้า ให้สามาชิกสมาคมฯ ซึ่งเป็นคนพิการ จำนวน 60 คน

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เนื่องด้วยสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดอบรมการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า ให้สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเป็นคนพิการ จำนวน 60 คน เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯเหล่านั้น ได้ความรู้การทำไม้กวาดจากดอกหญ้า เพื่อให้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ที่จะทำให้คนพิการสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ดำรง ชีวิต อยู่ในสังคนอย่างมีความสุข ซึ่งหลังจากสมาชิกสมาคมฯ ได้ผ่านการอบรม ได้นำความรู้ จากการเข้าอบรมนั้นไปประกอบอาชีพ โดยมอบให้สมาชิกฯ เป็นตนแทนจำหน่ายไม้กวาดจากดอกหญ้า 

Share on Line
Share on Pinterest