ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ขอความอนุเคราะห์บุคคลทั่วไป นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ
ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
(สามารถกรอกข้อมูลได้ 2 ช่องทาง โดยการกดเข้าไปตามลิงค์ที่ปรากฎด้านล่าง หรือสแกน QR Code )


https://itas.nacc.go.th/go/eit/zt278s


Share on Line
Share on Pinterest