วัน เวลา และสถานที่ เกี่ยวกับวันเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
 

   คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 และกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดของสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Share on Line
Share on Pinterest