ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่องเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี ประจำปีงบประมาณ 2

ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์

เรื่องเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยศาลจังหวัดกันทรลักษ์จะดำเนินการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการเพื่อเร่งรัดพิจารณาคดี ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561 - วันที่ 24 มีนาคม 25612 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Share on Line
Share on Pinterest