กิจกรรมในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Share on Line
Share on Pinterest