ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือนสิงหาคม 2563

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือนสิงหาคม 2563

หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 6) ทางไปรษณีย์แล้ว ท่านสามารถชำระภาษีฯ ตามกำหนด ภายในเดือน สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ชั้น 1 กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ หรือ นำแบบฟอร์มการชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย (ฺBill Payment) ติดต่อชำระได้เฉพาะที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (มีค่าธรรมเนียม 10 บาท) หากพ้นเวลากำหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 045663480-1 ต่อ 126 และ 123

Share on Line
Share on Pinterest