น้ำตกวังใหญ่

น้ำตกวังใหญ่

 

น้ำตกวังใหญ่ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก บ้านก่อ หมู่ที่ 7 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก รอบน้ำตกก็จะเป็นความงามตามธรรมชาติน้ำตกที่สวยงาม รอบ ๆ บริเวณเติมเเต่งเพิ่มความสวยงามทิวทัศน์ตวามธรรมชาติ ท่องเที่ยวได้ตลอดปี เป็นน้ำตกที่มีลำธารไหลมาจากเทือกเขาพนมดงรัก น้ำตกมีความสูงประมาณ 5 เมตร สามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดเเนวน้ำตกและยังสามารถศึกษาพืขสมุนไพร ซึ่งมีไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิด ในเขตเทือกเขาพนมดงรักในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว จะน่าเที่ยวมากที่สุด

          ช่วงที่หมาะกับการมาเที่ยว ตลอดทั้งปี ยกเว้น ช่วงหน้าฝนจะมีน้ำไหลแรงมาก อาจเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้

 

Share on Line
Share on Pinterest