นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธีงานบุญ วันบูรพาจารย์(ปีที่17) ณ วัดศิริวราวาส

นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธีงานบุญ วันบูรพาจารย์(ปีที่17) ณ วัดศิริวราวาส

Share on Line
Share on Pinterest