เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการกักพื้นที่ เพื่อกักตัวประชาชน

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการกักพื้นที่ เพื่อกักตัวประชาชน

Share on Line
Share on Pinterest