งานรักษาความสะอาด ร่วมกับงานเทศกิจ และงานป้องกันฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดเม่งอุย

งานรักษาความสะอาด ร่วมกับงานเทศกิจ และงานป้องกันฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดเม่งอุย

Share on Line
Share on Pinterest