นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย ณ โรงยิมเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย ณ โรงยิมเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

Share on Line
Share on Pinterest