งานรักษาความสะอาด ดำเนินการทำหลุมขยะเปียก บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

งานรักษาความสะอาด ดำเนินการทำหลุมขยะเปียก บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest