โครงการอบรมเครือข่ายผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในชุมชนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

โครงการอบรมเครือข่ายผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในชุมชนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

 

นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์เป็นประธานในที่ประชุมโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในชุมชนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ชั้น 3

Share on Line
Share on Pinterest