โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ผู้ว่างงานตามความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการแซวเสื้อ

 

นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ผู้ว่างงานตามความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการแซวเสื้อ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ที่ทำการชุมชนหนองหญ้าลาด โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง (5วัน) ฝึกอาชีพในระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ณ ที่ทำการชุมชนหนองหญ้าลาด และรุ่นที่ 2 จำนวน 30 ชั่วโมง (5วัน) ฝึกอาชีพในระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2562 ณ ที่ทำการชุมชนสว่างก้าวหน้า

Share on Line
Share on Pinterest