โครงการอบรมเครือข่ายผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในชุมชนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ประจำปี 2562

โครงการอบรมเครือข่ายผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในชุมชนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ประจำปี 2562

 

นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ เป็นประธานในเปิดการประชุมโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในชุมชนเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ประจำปี 2562
ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ชั้น 3

Share on Line
Share on Pinterest